Disse vilkårene blir en del av kontrakten, mellom deg, kjøperen, og oss, gulvhallen.no som er eid av Skovin AS. Har du noen spørsmål? Ring oss på 40 10 50 10, chat med oss, send oss en melding(øverst til høyre på siden) eller send en e-post til post@gulvhallen.no. 

1. Henvendelser

Vi skal besvare alle kundehenvendelser per e-post og meldinger(øverst til høyre på siden) personlig og innen 24 timer på hverdager. Våre tilbud er gyldige i 30 dager om ikke annet er oppgitt.

2. Avtaleinngåelse og ordrebekreftelse

Du må ha fylt 18 år for å kunne handle hos oss. Avtalen er bindende for begge parter når vi mottar din bestilling. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Når vi har mottatt din bestilling, sender vi deg en ordrebekreftelse per e-post. Sjekk at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, osv. Skulle ordrebekreftelsen ikke samsvare med bestillingen, ta kontakt med oss umiddelbart. Alle endringer til en ordre skal avtales skriftlig.

3. Betaling

Vi tilbyr deg flere betalingsmuligheter, inklusive faktura, kredittkort og debetkort. Ved fakturabetaling foretas det en kredittsjekk. Vanligvis (ved godkjent kredittvurdering) får du en faktura når varene sendes fra vårt lager, slik at du betaler etter at du mottar varene. Når kredittvurderingen ikke godkjennes, tar vi kontakt for å avtale forhåndsbetaling. Betaler du med Visa eller MasterCard, kan det komme opp en side som ber om sikkerhetskode e.l. knyttet til banken din. Dette er en del av 3D Secure standarden. 3D Secure (Verified by VISA og MasterCard SecureCode) er den sikkerhetsløsningen som VISA og MasterCard benytter for å identifisere kortholder ved kjøp over internett. 3D Secure har blitt et krav for å gjøre handel over internett enda sikrere. Du må som regel oppgi en kode fra kodekortet eller nettbank kalkulatoren som du har fått av din bank. Når du har tastet inn koden og bekreftet vil du få se en side som takker for bestillingen. Vi i Gulvhallen får ikke tilgang til dine kortopplysninger. Ved kjøp av lagervarer belastes kortet ditt når vi sender varene fra vårt lager. Tilvirkningsvarer produseres etter dine spesifikasjoner - ved kjøp av disse belastes kortet ved produksjonsstart. Ansvarlig for kredittkorttransaksjoner på Gulvhallen.no er Skovin AS, Erling Skjalgssonsgate 18, 0267 Oslo.

4. Levering og leveringstider

Lagervarer forlater vårt lager i løpet av maksimalt 1 uke. Alle andre varer produseres etter dine mål og spesifikasjoner (tilvirkningsvarer) og sendes i løpet av cirka 6-8 uker. I bestillingsprosessen ser du tydelig hvilke varer som er lagervarer. Inneholder din bestilling både lagervarer og tilvirkningsvarer, leveres den samlet om ikke annet er avtalt. Ønsker du å få gulvene dine i flere sendinger, kan vi selvfølgelig ordne dette mot tilleggsbetaling av ekstra fraktkostnader. Levering skjer til leveringsadresse angitt i bestillingen. Vi leverer kun til fastlandsnorge. Ved bestilling til en adresse på en øy uten broforbindelse leverer vi til nærmeste rimelig sted på fastlandet. Vår logistikkpartner vil varsle deg i forkant av leveringen ved å ringe til mobilnummeret oppgitt i bestillingen. For å levere til adressen du oppgir, forutsetter vi kjørbar vei fram til leveringsadressen med stor lastebil (lengde opp til 18m, bredde opp til 2,6m pluss speil, høyde opp til 4,5m). Dersom dette er et problem, ber vi deg ringe oss slik at vi kan finne en annen løsning. Levering skjer med lastebil med løftelem dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi leverer derfor på gateplan, så nært ditt hus som det er praktisk mulig å komme med lastebil og jekketralle (sjåførens vurdering). Vennligst ta kontakt om du ønsker levering med kranbil. Møter du ikke opp til avtalt leveringstidspunkt, kan vi være nødt til å viderefakturere deg transportørens gebyr for en bomtur, eller losse varene i din fravær (da ansees leveringen som utført). På samme måte kan vi være nødt å viderefakturere transportørens gebyrer for unødig ventetid forårsaket av kunden. Ønsker du å hente gulvene dine selv fra vårt lager (utenfor Oslo), ber vi deg kontakte oss.

5. Undersøkelse av varen

Når du mottar varen, er det viktig at du undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Det er viktig at du undersøker varen før du underskriver på fraktpapirene at varen er levert uskadet. Hvis varen er skadet, skal du sørge for at lastebilsjåføren skriver dette på fraktpapirene, og du skal kontakte oss. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, skal du ikke montere varene, og du skal melde fra til oss omgående. Igjen: Vi ber deg undersøke varene nøye når de leveres.

6. Risiko for varen

Alle skader som oppstår under transporten til deg står vi for (gjelder ikke når du henter gulvene selv). Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er levert, eller når kjøper henter varene fra vårt lager. Hvis kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

7. Angrerett (ved forbrukerkjøp)

Handler du hos oss som forbruker, så kan du angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Legg merke til at det ikke er angrerett på varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner (se avsnittet om tilvirkningsvarer nedenfor). Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til oss selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Du må gi oss skriftlig melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt (e-post, angrerettsskjema, eller brev, se kontaktinformasjon helt øverst). For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Vi tilbakebetaler kjøpesummen til deg (inklusive leveringskostnader, med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardleveringen vi tilbyr) så fort som mulig etter at vi mottar varen eller dokumentasjon på at varen er sendt tilbake (senest innen 14 dager). Du vil ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Er produktet brukt og dette har ført til en verdireduksjon på varen, kan vi gjøre et tilsvarende fradrag i kjøpesummen, før resten av kjøpesummen tilbakebetales. Verdireduksjonen kan være betydelig, for eksempel om gulvet er forsøkt lagt. Håndtering av varen som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon fører ikke til en verdireduksjon. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid (du skal sende varen innen 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen). Varene skal sendes tilbake i originalemballasjen (eller forsvarlig pakket), til Skovin AS, c/o H. Strøm Logistikk, Teglverksveien 19, 3430 Spikkestad). Vi kan ikke ta imot varer på vår postadresse. Kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Prisen på returforsendelsen kan variere betydelig og er avhengig av ordrens størrelse, avstand fra Oslo, samt avstand til nærmeste godsterminal. Prisen på returforsendelsen kan regnes ut i fraktpriskalkulatorene til f.eks. Bring (www.bring.no, tlf. 04545) eller Postnord (www.postnordlogistics.no, tlf. 09300). Returkostnadene kan være betydelig høyere enn fraktprisen oppgitt i ordrebekreftelse og faktura. Viktig informasjon om angrerett ved kjøp av tilvirkningsvarer: Alle andre varer enn lagervarer produseres etter dine mål og spesifikasjoner (tilvirkningsvarer), og angreretten gjelder ikke for slike tilvirkningsvarer. I bestillingsprosessen ser du tydelig hvilke varer som er lagervarer og hvilke varer som produseres etter dine mål og spesifikasjoner. Bestiller du tilvirkningsvarer, samtykker du gjennom din aksept av disse vilkår til at vi begynner produksjonen 24 timer etter bestilling. Dette gjør vi for å kunne levere gulvet ditt så fort som mulig. Ønsker du å stoppe produksjonen etter dette tidspunktet, tilbyr vi deg muligheten til å slette bestillingen mot at du kompenserer oss for påløpte produksjonskostnader. En betydelig del av produksjonskostnadene påløper innen kort tid etter bestilling. Det er derfor viktig at du sjekker antall og spesifikasjonener før du bestiller. Ønsker du en lengere «betenkningstid» før vi begynner produksjonen, så kan vi selvfølgelig ordne det (må avtales skriftlig, leveringstiden blir forlengret tilsvarende). Vi viser til angrerettloven, spesielt til § 22 e) («Angreretten gjelder ikke avtaler om [...] levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg»).

8. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du gi oss skriftlig melding innen rimelig tid om at du vil påberope deg mangelen. Før du melder fra om en mangel, er det viktig at du verifiserer at det er en produksjonsfeil på produktet, og at produktet har blitt lagret, håndtert, montert og vedlikehold etter våre instruksjoner. Send oss gjerne et bilde for å dokumentere mangelen. Dersom det foreligger produksjonsfeil, skal vi selvfølgelig rette dette eller omlevere varen, eller gi deg forholdsmessig prisavslag, og dette skal vi gjøre innen rimelig tid. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Mindre hakker eller fliser som blir usynlige etter montering (skult bak utforing, lister, osv) ansees ikke som gyldig reklamasjon.

9. Garanti

Vår garanti beskytter deg mot defekter som har oppstått i produksjonen. Garantien er forskjellig for de forskjellige leverandørene våre og kan variere mellom forskjellige serier fra våre produsenter. Dette vil være oppgitt i ordrebekreftelsen. For at garantien skal være gyldig, må produktet har blitt lagret, håndtert, montert og vedlikeholdt skikkelig. Skader forårsaket av feil lagring, håndtering, montering eller vedlikehold dekkes ikke av garantien – alltid følg våre instruksjoner for lagring, håndtering, montering og vedlikehold! Det gis ingen garanti mot en nedgang i farger. Garantien gjelder ikke ved modifisering av produktet uten tillatelse fra Skovin AS. Garantien gjelder alle varer som presenteres i nettbutikken.

10. Forsinkelse

Vi gjør vårt ytterste for å levere varene innenfor leveransetiden vi lover. Vi må dog ta forbehold om force majeure, streik, lockout, transporthindringer, feil under produksjon, forsinkelser av råmaterialer, og transportskader. Vi tar ikke ansvar for økonomisk tap grunnet forsinket levering. Skal du bruke en snekker til å legge gulvet, anbefaler vi at du avtaler tiden med snekkeren etter at du har mottatt gulvet.

11. Kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige forpliktelsene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

12. Salgspant

Vi har salgspant i varene inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt.

13. Personvern

Vi skal kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger utleveres kun til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Dine personopplysninger lagres kryptert. Betaler du med kort, får vi ikke tilgang til dine kortopplysninger. Vennligst ta kontakt om du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg. Vårt nettsted benytter seg av cookies (informasjonskapsler) for funksjoner som handlekurven og for å følge og måle bruket av våre nettsider. Du kan skru av bruk av cookies i din nettleser (da er det mulig at nettstedet ikke alltid fungerer som det skal).

14. Konfliktløsning

Vi skal gi deg en god og enkel kundeopplevelse – uten noen grunn til å krangle. Likevel: Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

15. Immaterielle rettigheter

Vi eier alle immaterielle rettigheter på innholdet på våre nettsider. Gjennom din bruk av nettsiden aksepterer du å respektere disse. Innhold fra våre nettsider må ikke kopieres til kommersiell bruk.