Leggeanvisninger for Tarkett parkett


2 - Lock klikksystem

Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene i inneklimaet. Det skal ikke låses fast med tunge gjenstander, f.eks. kjøkkeninnredninger, ovner/peiser eller tunge skap. Undergulvet må være plant, fast, tørt og rent Den relative luftfuktigheten (RF) skal ligge mellom 30-60 %, og temperaturen skal være minst 18 °C før, under og etter leggingen. Siden det kan oppstå fukt i et nybygd hus, bør rommet varmes opp og luftes i god tid før leggingen, slik at rommet får riktig inneklima. Tenk på at maling av f.eks. vegger og tak med vannbasert maling kan øke luftfuktigheten kraftig. Utfør derfor slikt arbeid i god tid før gulvleggingen. Parkettgulv fra Tarkett skal oppbevares i rom der klimaforholdene er som beskrevet ovenfor, og ikke direkte på betong. Åpne forpakningene etterhvert som gulvet legges.

Her et et videoklipp som viser hvordan man lett legger Tarkett gulv: